A组

时间主队比分客队

06-27 19:00

 • 1:0
 • (0:0)

06-27 23:00

 • 2:4
 • (1:2)

06-28 19:00

 • 0:1
 • (0:0)

06-28 23:00

 • 3:1
 • (0:0)

06-30 19:00

 • 0:0
 • (0:0)

06-30 19:00

 • 0:2
 • (0:0)

波罗杯数据统计

 • 已赛

  12场

 • 总进球

  26球

 • 高于0.5球

  83.33%   10场

 • 主胜总场次

  33.33%   4场

 • 场均总进球

  2.17球

 • 高于1.5球

  58.33%   7场

 • 平局总场次

  25%   3场

 • 主场场均进球

  1球

 • 高于2.5球

  33.33%   4场

 • 客胜总场次

  41.67%   5场

 • 客场场均进球

  1.17球

 • 高于3.5球

  25%   3场

波罗杯之最

获胜最多球队打平最多球队输球最多球队
立陶宛U19

3/2   66.7%

芬兰U19

3/2   66.7%

立陶宛U17

3/3   100%

波罗杯攻击力最强

全部芬兰U176球   2/场
主场爱沙尼亚U175球   1.67/场
客场芬兰U176球   3/场

波罗杯攻击力最弱

全部立陶宛U171球   0.33/场
主场拉脫维亚U190球   0/场
客场立陶宛U171球   0.5/场

波罗杯防守最佳

全部拉脱维亚U170球   0/场
主场拉脱维亚U170球   0/场
客场拉脱维亚U170球   0/场

波罗杯防守最差

全部立陶宛U176球   2/场
主场爱沙尼亚U175球   1.67/场
客场拉脫维亚U194球   2/场

马上注册查看所有专家推荐

更多体育数据与直播下载一比分APP

下载APP
返回首页下载app电脑版返回顶部

Copyright ©2015-2019 live1.ALL Rights Reserved